210 3600680

εμπορικού δικαίου. [dyn]δικαίου των συναλλαγών. [dyn]δικαίου της απελευθέρωσης των αγορών.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

WELCOME TO MKL


MΠαρέχουμε ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες καλύπτοντας όλες τις εκφάνσεις της σύγχρονης εμπορικής-τραπεζικής πρακτικής που καταλαμβάνουν τόσο το φάσμα του εμπορικού δικαίου, όσο του δικαίου των συναλλαγών.

KΈχουμε εμπειρία σε θέματα αμιγώς αστικού δικαίου, όπως είναι το εμπράγματο και το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και δημοσίου δικαίου, όπως είναι το δίκαιο δημοσίων συμβάσεων και το πολεοδομικό.

LΌλοι, εταίροι και συνεργάτες της Εταιρείας μας είναι εξειδικευμένοι νομικοί, κάτοχοι διδακτορικών ή/και διπλωμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και με μεγάλη εμπειρία στο πεδίο του εμπορικού και αστικού δικαίου αλλά και του δημόσιου δικαίου

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με πιστοποιημένους ειδικούς για την προσαρμογή των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του νέου κανονισμού για την προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR) (Privacy Team). Οι έμπειροι δικηγόροι κα Γ. Χριστονάκη, κα Ε. Μαραγκού και ο κος Γ. Λουκέρης έχουν ήδη αναλάβει την παρακολούθηση της συμμόρφωσης μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων στον τομέα αυτό.

Τομείς Δραστηριοτήτων


Εταίροι & Συνεργάτες