210 3600680

Η Εταιρεία

Η δικηγορική εταιρεία «ΜΑΡΙΝΟΣ – ΚΑΤΣΑΣ – ΛΙΑΣΚΟΣ & Συνεργάτες» ιδρύθηκε το 2010, κατόπιν αποσχίσεως της δικηγορικής εταιρείας «ΜΑΡΙΝΟΣ – ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ & Συνεργάτες», που λειτουργούσε από το 1991.

Η Εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες καλύπτοντας όλες τις εκφάνσεις της σύγχρονης εμπορικής-τραπεζικής πρακτικής που καταλαμβάνουν τόσο το φάσμα του εμπορικού δικαίου (δίκαιο ανταγωνισμού, δίκαιο εταιρειών, τραπεζικό δίκαιο, πτωχευτικό δίκαιο και δίκαιο εξυγιάνσεως επιχειρήσεων, δίκαιο κεφαλαιαγοράς, δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας), του δικαίου των συναλλαγών (εμπορικές συμβάσεις, μισθώσεις, απαιτήσεις εμπράγματες και ενοχικές, εξασφάλιση και διεκδίκηση απαιτήσεων). Η εταιρεία μας επιπλέον, έχει εμπειρία και σε θέματα αμιγώς αστικού δικαίου, όπως είναι το εμπράγματο και το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και δημοσίου δικαίου, όπως είναι το δίκαιο δημοσίων συμβάσεων και το πολεοδομικό. Όλοι, εταίροι και συνεργάτες της Εταιρείας μας, με επικεφαλής τον καθηγητή εμπορικού δικαίου, Μιχαήλ – Θεόδωρο Μαρίνο, είναι εξειδικευμένοι νομικοί, κάτοχοι διδακτορικών ή/και διπλωμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και με μεγάλη εμπειρία στο πεδίο του εμπορικού και αστικού δικαίου αλλά και του δημόσιου δικαίου. Η κατάρτιση των εταίρων και των συνεργατών καταλαμβάνει ευρύ φάσμα, με στόχο εξειδίκευση και παροχή ποιοτικών νομικών υπηρεσιών που καταλαμβάνουν όλο το φάσμα των συναλλαγών και εμπορικών πρακτικών. Φυσικά, είναι σημαντική η δικαστηριακή εμπειρία τους τόσο στα εθνικά δικαστήρια όσο και στα δικαστήρια της ΕΕ και στις διαιτησίες.

Η Εταιρεία μας παρέχει ειδικές νομικές συμβουλές σε άλλους νομικούς συμβούλους ή δικηγόρους, καθώς και σε άλλες ελληνικές ή ξένες δικηγορικές εταιρείες. Η Εταιρεία είναι μέλος του διεθνούς δικτύου δικηγορικών εταιρειών IBLC.

Η Εταιρεία παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στο σύνολο του εμπορικού δικαίου με έμφαση στο δίκαιο των συναλλαγών και απαιτήσεων, του ανταγωνισμού, των εταιρειών, του δικαίου των άϋλων αγαθών, των εξυγιάνσεων και των χρηματοοικονομικών και επενδυτικών υπηρεσιών. Οι πελάτες της περιλαμβάνουν πολυεθνικές και εισηγμένες εταιρείες, ιδιώτες υψηλού οικονομικού προφίλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό (high net worth individuals), εποπτικές αρχές, επιχειρήσεις παροχής κοινής ωφελείας, εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών και επενδυτικών υπηρεσιών και πιστωτικά ιδρύματα.

Η εταιρεία συνεργάζεται στενά σε θέματα Δικονομικού και Εμπορικού Δικαίου με την Δικηγορική Εταιρεία ΤΣΑΝΤΙΝΗΣ – ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Δικηγορική Εταιρεία www.thlawfirm.gr

Φιλοδοξία της Εταιρείας μας αποτελεί η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας με την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών και την υπόδειξη πρακτικών και άμεσα εφαρμόσιμων λύσεων για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην εμπορική προσέγγιση των νομικών ζητημάτων των υποθέσεων των πελατών μας με σκοπό την εξεύρεση των πλέον αποτελεσματικών και επωφελών για τους πελάτες μας λύσεων ακόμη και στις πλέον σύνθετες συναλλαγές και εμπορικές συμφωνίες.