210 3600680

Ευάγγελος Λιάσκος

Εταίρος

Ευάγγελος Λιάσκος

Εταίρος

Ευάγγελος Λιάσκος

Εταίρος

Γεννηθείς στην Αθήνα το 1974.

Δικηγόρος Αθηνών από το 1999.

Προϊστάμενος Συνεργάτης της δικηγορικής εταιρείας «ΜΑΡΙΝΟΣ – ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ & Συνεργάτες».

Εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «Μαρίνος – Κατσάς – Λιάσκος & Συνεργάτες» (2011 – σήμερα).

 

Α. Εκπαίδευση

  • Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πτυχίο Νομικής, 1997).
  • Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Paris II (2004).

 

Β. Συμμετοχή σε ενώσεις και επιτροπές

Μέλος της International Association of Copyright Protection (ALAI).

 

Γ. Πεδίο Ειδίκευσης

Δίκαιο των εμπορικών συμβάσεων, Δίκαιο Ενέργειας και Διαιτησίας, Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Δίκαιο Αθέμιτου και Ελεύθερου Ανταγωνισμού, Δίκαιο Μ.Μ.Ε.

 

Δ. Επαγγελματική Εμπειρία

  • Πολυετής ενασχόληση ως δικηγόρος και νομικός σύμβουλος σε θέματα δικαίου της ενέργειας, πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ανταγωνισμού. Ειδικότερα παροχή νομικών συμβουλών στην εξαγορά του κλάδου παγωτού της ΕΒΓΑ ΑΒΕΕ από την ΕΛΑΙΣ Unilever Hellas ΑΕ.
  • Συμμετοχή σε διαιτησίες με αντικείμενο διαφορές σε θέματα δικαίου της ενέργειας και ενεργειακού ρυθμιστικού/εποπτικού δικαίου για τις εταιρείες Δ.Ε.Π.Α Α.Ε., Δ.Ε.Η. ΑΕ.

 

Ε. Συγγραφική δραστηριότητα (επιλογή)

Δημοσιεύσεις στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, των σημάτων, του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, του ανταγωνισμού.

 

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά.

 

E-mail: v.liaskos@mklpartners.gr