210 3600680

Μιχάλης Χατζηπαναγιώτης

Συνεργάτης

Μιχάλης Χατζηπαναγιώτης

Συνεργάτης

Μιχάλης Χατζηπαναγιώτης

Συνεργάτης

Γεννηθείς στην Αθήνα το 1978.

 

Α. Εκπαίδευση

  • Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
  • Κατέχει LL.M από το University of Cologne Law School (Γερμανία).

 

Β. Συμμετοχή σε ενώσεις και επιτροπές

  • Μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, Μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Δικονομολόγων.
  • Μέλος του International Institute of Space Law.

 

Γ. Πεδίο Ειδίκευσης

Ειδικεύεται στο Δίκαιο Μεταφορών, στο Δίκαιο Συμβάσεων, στο Αεροπορικό Δίκαιο, στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, στο Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή, στο Δίκαιο Ανταγωνισμού και στο Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

 

Δ. Επαγγελματική Εμπειρία

Είναι Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις – Μέλος του Δ.Σ.Α. από το 2006.

 

Γλώσσες: Ελληνικά, Γερμανικά, Αγγλικά και Γαλλικά.

 

Δημοσιεύσεις (επιλογή):

  • The Legal Status of Space Tourists in the Framework of Commercial Suborbital Flights (διδακτορική διατριβή, 2011)
  • Δημοσιεύσεις στο πεδίο του αεροπορικού δικαίου, το δημοσίου διεθνούς δικαίου και του δικαίου προστασίας του καταναλωτή