Γιάννα Κουρεμάδα

Γιάννα Κουρεμάδα

Συνεργάτης

Δικηγόρος από το 1998.

 

Α. Εκπαίδευση

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στον τομέα Δημοσίου Δικαίου του τμήματος Νομικής της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (βαθμός Λίαν Καλώς) (1996 – 1998).
  • Πτυχίο του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (βαθμός Λίαν Καλώς) (1990 – 1994).

 

Β. Συμμετοχή σε ενώσεις και επιτροπές

Αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών».

 

Γ. Πεδίο Ειδίκευσης

Δίκαιο Διοικητικών συμβάσεων, δημοσίων έργων και κυρίως προμηθειών, δημοσιονομικό δίκαιο, φορολογικό δίκαιο, πολεοδομικό και γενικότερα περιβαλλοντικό δίκαιο, δίκαιο απαλλοτριώσεων (δημόσια κτήματα, άρση και επανεπιβολή αποζημίωσης, κοινόχρηστα πράγματα), δημοσιοϋπαλληλικό και κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο, δίκαιο νομοθεσίας περί ΑΕΙ, δίκαιο αποζημιώσεως.

 

Δ. Επαγγελματική Εμπειρία

Πολυετής ενασχόληση ως δικηγόρος και νομικός σύμβουλος σε θέματα συνταγματικού και διοικητικού δικαίου και ιδίως φορολογικού δικαίου (παράνομη φορολόγηση, παράνομη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς για την ΛΑΓΗΕ Α.Ε.,) δίκαιο απαλλοτριώσεων (δημόσια κτήματα, άρση και επανεπιβολή αποζημίωσης, κοινόχρηστα πράγματα) πολεοδομικού δικαίου (ευθύνη επιβλέποντος, πολεοδομική μελέτη και εφαρμογή σχεδίου πόλεως, όροι δόμησης).

 

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά.

E-mail: y.kouremada@mklpartners.gr