Ευφροσύνη Μαραγκού

Ευφροσύνη Μαραγκού

Συνεργάτης

Δικηγόρος από το 2001.

Νομικός Βοηθός Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (1999-2001).

Συνεργάτης του δικηγορικού γραφείου «Α. Ρουπακιώτης & Συνεργάτες» (2005-2016).

Συνεργάτης του Δικηγόρου «Μαρίνος – Κατσάς – Λιάσκος & Συνεργάτες» (2017 – σήμερα).

 

Α. Εκπαίδευση

  • Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πτυχίο Νομικής, 1999).
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2005).
  • Διαμεσολαβήτρια που ειδικεύεται στην εξωδικαστική επίλυση διαφορών, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΑΚΕΔ Προμηθέας, 2013).
  • Διαπίστευση Διαμεσολαβητή, Υπουργείο Δικαιοσύνης (2014, Α.Μ. 245).
  • Διαμεσολαβήτρια εργασιακών σχέσεων, ADR Center (2015).
  • Πιστοποιημένη Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων, TÜV AUSTRIA HELLAS (2018).

 

Β. Συμμετοχή σε ενώσεις και επιτροπές

  • Μέλος του Οργανισμού Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας της Αθήνας (EODID).

 

Γ. Πεδίο εξειδίκευσης

Εργατικό δίκαιο, Αστικό δίκαιο, Εμπορικό δίκαιο, Εμπορικά σήματα, Εμπράγματο Δίκαιο, Διαμεσολάβηση στο εργασιακό περιβάλλον, Συμμόρφωση με τον ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

 

Δ. Επαγγελματική εμπειρία

Μακρά εμπειρία σε θέματα εργατικού δικαίου (συμβάσεις εργασίας, εργασιακές σχέσεις, θέματα αποζημίωσης), αστικού και εμπορικού δικαίου, εμπορικών σημάτων, εμπραγμάτου δικαίου.

 

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά.

E-mail: e.maragou@mklpartners.qr