Θεόδωρος Κάτσας

Θεόδωρος Κάτσας

Εταίρος

Γεννηθείς στην Αθήνα το 1974.

Δικηγόρος Αθηνών από το 1999.

Προϊστάμενος Συνεργάτης της δικηγορικής εταιρείας «Δ.ΤΣΙΜΠΑΝΟΥΛΗΣ & Συνεταίροι» (2006-2010).
Εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «Μαρίνος – Κατσάς – Λιάσκος & Συνεργάτες» (2011 – σήμερα).

 

Α. Εκπαίδευση

 • Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πτυχίο Νομικής, 1997).
 • Legum Magister (Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου, 1998).
 • Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Humboldt του Βερολίνου (2005).
 • Διαμεσολαβητής με ειδικότητα στην εξωδικαστική επίλυση διαφορών (Mediator) – Tulane Law School New Orleans/Institut fur Anwaltschaftsrecht του Πανεπιστημίου Humboldt του Βερολίνου.
 • Επίκουρος Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ. από το 2013.

 

Β. Συμμετοχή σε ενώσεις και επιτροπές

 • Μέλος της Ενώσεως Ελλήνων Εμπορικολόγων.
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Περιοδικού «Νομικό Βήμα» του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
 • Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τραπεζικού και Οικονομικού Δικαίου (A.E.D.B.F.).

 

Γ. Πεδίο Ειδίκευσης

Δίκαιο των εμπορικών συμβάσεων, των εταιρειών, της κεφαλαιαγοράς, της αστικής και εμπορικής αφερεγγυότητας (πτωχευτικό δίκαιο), ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, του δικαίου των επιχειρηματικών χρηματοδοτήσεων.

 

Δ. Επαγγελματική Εμπειρία

 • Πολυετής ενασχόληση ως δικηγόρος και νομικός σύμβουλος σε θέματα δικαίου της κεφαλαιαγοράς, των επιχειρηματικών χρηματοδοτήσεων, των εμπορικών συμβάσεων και του δικαίου προστασίας του καταναλωτή.
 • Έχει παράσχει νομικές συμβουλές στο Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο της ιδιωτικοποιήσεως του Ο.Τ.Ε. και στη διαπραγμάτευση των σχετικών συμβάσεων με την Deutsche Telekom AG (2009).
 • Έχει παράσχει νομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της αποσχίσεως του κλάδου διαχειρίσεως και εκμεταλλεύσεως της σιδηροδρομικής υποδομής του Ο.Σ.Ε. και της εισφοράς του στην Ε.Δ.Ι.Σ.Υ. Α.Ε., στην απόσχιση του κλάδου εκμετάλλευσης επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών της Ο.Σ.Ε. Α.Ε. και της εισφοράς του στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
 • Σύνταξη και επεξεργασία των σχεδίων συμβάσεων συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., Ο.Σ.Ε. Α.Ε. και Ε.Δ.Ι.Σ.Υ. στο πλαίσιο της απελευθερώσεως της αγοράς παροχής σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών.
 • Παροχή νομικών υπηρεσιών στην Κυβέρνηση και την εποπτική αρχή της Αλβανίας επί θεμάτων κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο του προγράμματος της European Bank for Reconstruction and Development για τη σύνταξη νομοσχεδίου για εταιρικά ομόλογα και ομόλογα φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης (2006 – 2009).
 • Παροχή νομικών συμβουλών και υπηρεσιών σε εισηγμένες εταιρείες (Δ.Ε.Η. Α.Ε., Αγροτική Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.), σε εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Falcon Α.Ε.Π.Ε.Υ., Fortius Α.Ε.Π.Ε.Υ., Artion Α.Ε.Π.Ε.Υ., Solidus Α.Ε.Π.Ε.Υ.).
 • Παροχή νομικών υπηρεσιών στην κατάρτιση χρηματοδοτικών συμβάσεων της ΒΝΡ Paribas.
 • Παροχή νομικών συμβουλών και υπηρεσιών προς την Δ.Ε.Η. Α.Ε., στο θέμα της αποσχίσεως του κλάδου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας προς την Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. (2011).

 

Ε. Συγγραφική δραστηριότητα (επιλογή)

Μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων (μονογραφίες, άρθρα, μελέτες και συμμετοχές σε συλλογικά έργα) στο Δίκαιο των εμπορικών συμβάσεων, των εταιρειών, της κεφαλαιαγοράς, της αστικής και εμπορικής αφερεγγυότητας (πτωχευτικό δίκαιο), ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, του δικαίου των επιχειρηματικών χρηματοδοτήσεων.

 

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά.

 

E-mail: th.katsas@mklpartners.gr