Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος

Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος

Διαχειριστής Εταίρος

Γεννηθείς στην Αθήνα το 1954. Δικηγόρος Αθηνών από το 1979.

Ιδρυτής και διαχειριστής εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «Μαρίνος – Λαζαράτος & Συνεργάτες» και από το 2010 ιδρυτής και διαχειριστής εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «Μαρίνος – Κατσάς – Λιάσκος & Συνεργάτες».

 

Α. Εκπαίδευση

  • Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πτυχίο Νομικής, 1976).
  • Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Αμβούργου (1982).
  • Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ απο το 1989.

 

Β. Συμμετοχή σε ενώσεις και επιτροπές

  • Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού (2003-2006).
  • Μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τον Εμπορικό Κώδικα.
  • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του περιοδικού «Ενέργεια και Δίκαιο».
  • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Περιοδικού «Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου».
  • Μέλος της International Association for the Protection of Intellectual Property (ΑΙΡΡΙ).
  • Μέλος της International Literary and Artistic Association (ALAI).
  • Σύμβουλος του Γραφείου Ευρεσιτεχνιών (1991-1995).

 

Γ. Πεδίο Ειδίκευσης

Τραπεζικό Δίκαιο, Επιχειρηματικές Συμβάσεις, Εταιρικό Δίκαιο, Δίκαιο του Ανταγωνισμού και των Κρατικών Ενισχύσεων, Πτωχευτικό Δίκαιο, Δίκαιο βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, δίκαιο διαιτησίας (ιδίως διαιτησίας του International Chamber of Commerce).

 

Δ. Επαγγελματική εμπειρία

Πολυετής ενασχόληση ως δικηγόρος και νομικός σύμβουλος σε ζητήματα που αφορούν στο δίκαιο της ενέργειας, του ανταγωνισμού, των εμπορικών εταιρειών και των άυλων αγαθών (βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία), όπως ενδεικτικώς : παροχή νομικών συμβουλών σε ζητήματα ενέργειας, ελεύθερου και αθέμιτου ανταγωνισμού, κατάρτιση επιχειρηματικών συμβάσεων, συμμετοχή σε διαιτησίες.

 

Ε. Συγγραφική δραστηριότητα (επιλογή)

Μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων (μονογραφίες, άρθρα, μελέτες και συμμετοχές σε συλλογικά έργα) στο δίκαιο του ανταγωνισμού, της πνευματικής ιδιοκτησίας, του εταιρικού δικαίου, του δικαίου των σημάτων, του ανταγωνισμού, των σημάτων και της πνευματικής ιδιοκτησίας, του δικαίου των νέων τεχνολογιών, των δημοσίων συμβάσεων καθώς και στο δίκαιο της πτωχεύσεως και της εξυγίανσης των επιχειρήσεων.

 

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά.

 

E-mail: m.marinos@mklpartners.gr