210 3600680

Συμβάσεις Διανομής

Έχουμε χειριστεί πλήθος υποθέσεων σε υποθέσεις αντιπροσωπείας, αποζημίωσης πελατείας κλπ με αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων που διαμόρφωσαν νομολογία.