Γιάννα Κουρεμάδα

Συνεργάτης

Δικηγόρος από το 1998.

 

Α. Εκπαίδευση

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στον τομέα Δημοσίου Δικαίου του τμήματος Νομικής της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (βαθμός Λίαν Καλώς) (1996 – 1998).
  • Πτυχίο του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (βαθμός Λίαν Καλώς) (1990 – 1994).

 

Β. Συμμετοχή σε ενώσεις και επιτροπές

Αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών».

 

Γ. Πεδίο Ειδίκευσης

Δίκαιο Διοικητικών συμβάσεων, δημοσίων έργων και κυρίως προμηθειών, δημοσιονομικό δίκαιο, φορολογικό δίκαιο, πολεοδομικό και γενικότερα περιβαλλοντικό δίκαιο, δίκαιο απαλλοτριώσεων (δημόσια κτήματα, άρση και επανεπιβολή αποζημίωσης, κοινόχρηστα πράγματα), δημοσιοϋπαλληλικό και κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο, δίκαιο νομοθεσίας περί ΑΕΙ, δίκαιο αποζημιώσεως.

 

Δ. Επαγγελματική Εμπειρία

Πολυετής ενασχόληση ως δικηγόρος και νομικός σύμβουλος σε θέματα συνταγματικού και διοικητικού δικαίου και ιδίως φορολογικού δικαίου (παράνομη φορολόγηση, παράνομη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς για την ΛΑΓΗΕ Α.Ε.,) δίκαιο απαλλοτριώσεων (δημόσια κτήματα, άρση και επανεπιβολή αποζημίωσης, κοινόχρηστα πράγματα) πολεοδομικού δικαίου (ευθύνη επιβλέποντος, πολεοδομική μελέτη και εφαρμογή σχεδίου πόλεως, όροι δόμησης).

 

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά.

E-mail: y.kouremada@mklpartners.gr

Ευφροσύνη Μαραγκού

Συνεργάτης

Δικηγόρος από το 2001.

Νομικός Βοηθός Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (1999-2001).

Συνεργάτης του δικηγορικού γραφείου «Α. Ρουπακιώτης & Συνεργάτες» (2005-2016).

Συνεργάτης του Δικηγόρου «Μαρίνος – Κατσάς – Λιάσκος & Συνεργάτες» (2017 – σήμερα).

 

Α. Εκπαίδευση

 

Β. Συμμετοχή σε ενώσεις και επιτροπές

 

Γ. Πεδίο εξειδίκευσης

Εργατικό δίκαιο, Αστικό δίκαιο, Εμπορικό δίκαιο, Εμπορικά σήματα, Εμπράγματο Δίκαιο, Διαμεσολάβηση στο εργασιακό περιβάλλον, Συμμόρφωση με τον ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

 

Δ. Επαγγελματική εμπειρία

Μακρά εμπειρία σε θέματα εργατικού δικαίου (συμβάσεις εργασίας, εργασιακές σχέσεις, θέματα αποζημίωσης), αστικού και εμπορικού δικαίου, εμπορικών σημάτων, εμπραγμάτου δικαίου.

 

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά.

E-mail: e.maragou@mklpartners.qr

Μιχάλης Χατζηπαναγιώτης

Συνεργάτης

Γεννηθείς στην Αθήνα το 1978.

 

Α. Εκπαίδευση

 

Β. Συμμετοχή σε ενώσεις και επιτροπές

 

Γ. Πεδίο Ειδίκευσης

Ειδικεύεται στο Δίκαιο Μεταφορών, στο Δίκαιο Συμβάσεων, στο Αεροπορικό Δίκαιο, στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, στο Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή, στο Δίκαιο Ανταγωνισμού και στο Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

 

Δ. Επαγγελματική Εμπειρία

Είναι Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις – Μέλος του Δ.Σ.Α. από το 2006.

 

Γλώσσες: Ελληνικά, Γερμανικά, Αγγλικά, Γαλλικά.

 

Δημοσιεύσεις (επιλογή):

The Legal Status of Space Tourists in the Framework of Commercial Suborbital Flights (διδακτορική διατριβή, 2011). Έχει επίσης δημοσιεύσει εργασίες στο πεδίο του αεροπορικού δικαίου, το δημοσίου διεθνούς δικαίου και του δικαίου προστασίας του καταναλωτή.