Δίκαιο Ανταγωνισμού και Κρατικών Ενισχύσεων

Έχουμε εκπροσωπήσει μεγάλες ελληνικές ιδιωτικές και δημόσιες εταιρίες σε υποθέσεις ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Έχουμε συμβουλεύσει ώστε να αποτραπεί η παράβαση του δικαίου του ανταγωνισμού λειτουργώντας προληπτικά.