Δίκαιο Απελευθερωμένων Αγορών

Έχουμε χειριστεί υποθέσεις εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των  τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας, ενώπιον των οικείων εποπτευουσών και ρυθμιστικών αρχών, όπως η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.