Εταιρικό Δίκαιο

Το Εταιρικό Δίκαιο είναι ένα από τα κυριότερα πεδία ενασχολήσεως της εταιρίας μας. Αναλαμβάνουμε τη διενέργεια νομικών ελέγχων (due diligence) καθώς και την προετοιμασία κάθε είδους εμπορικής συμφωνίας και συνοδευτικών εγγράφων.

Όλα τα μέλη της εταιρείας μας έχουν επίσης την απαραίτητη πρακτική εμπειρία και γνώση για να  εξυπηρετούν αποτελεσματικά τους πελάτες μας σε όλο το φάσμα της λειτουργίας των εμπορικών εταιρειών, από την ίδρυσή τους μέχρι τη λύση τους ή τη θέση τους σε εκκαθάριση.