Συμβάσεις Δικαιόχρησης Αντιπροσωπείας και Διανομής

Παρέχουμε νομικές συμβουλές κατά τη σύναψη και τον τερματισμό συμβάσεων δικαιόχρησης, διανομής και αντιπροσωπείας. Οι συμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν σύνθετα ζητήματα που απαιτούν συγκεκριμένη μεταχείριση. Η εταιρεία μας έχει συμβάλει στη διαμόρφωση της σχετικής νομολογίας στην Ελλάδα, καθώς πλήθος υποθέσεων πελατών μας έχουν κριθεί προς όφελός τους ενώπιον του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου.